LV
Ienākt
Phone
8998; 67693888
Darba laiks: D.d. 8:00 - 21:00; S. - Sv. 9:00 - 18:00

Atbildīgas aizņemšanās pamatprincipi

Open Credit kā atbildīgs aizdevējs darbojas un izsniedz aizdevumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Aizdevuma līgumam, un apņemas tos ievērot visā Aizdevuma līguma darbības laikā.


Aizdevuma mērķis. Open Credit izsniedz īstermiņa aizdevumus līdz 1500 EUR apmērā ar atmaksas termiņu līdz diviem gadiem. Izsniegto aizdevumu mērķis ir neparedzētu pirkumu realizēšana, kā arī īslaicīgu finansiālu problēmu atrisināšana, un nevar tikt uzskatīts par papildus ienākuma avotu. Open Credit rekomendē aizņemties tikai tādu summu, kas konkrētajā brīdī aizņēmējam ir nepieciešama, un kādu aizņēmējs izvēlētajā aizdevuma atmaksas termiņā spēs atmaksāt.

Aizdevuma izmaksas. Visas ar aizdevumu saistītās izmaksas ir norādītas Aizdevuma līgumā un Aizdevuma atmaksas grafikā. Open Credit nekad nepieprasīs veikt nevienu citu maksājumu kā tikai to, kas norādīts Aizdevuma līgumā un Aizdevuma atmaksas grafikā.

Atteikuma tiesības un Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa. Lai samazinātu ar aizdevuma izmantošanu saistītās izmaksas, Open Credit rekomendē atmaksāt aizdevumu pēc iespējas īsākā termiņā. Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma, rakstveidā informējot par to Open Credit. Aizņēmējam ir tiesības pilnībā atmaksāt kredītu pirms termiņa, samaksājot procentus tikai par aizdevuma faktisko lietošanas laiku un komisiju par aizdevuma izsniegšanu.

Aizdevuma atmaksas datuma kavējums un tā sekas. Open Credit pēc aizņēmēja lūguma var pagarināt aizdevuma atmaksas datumu Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā. Aizdevuma atmaksas kavējuma gadījumā Open Credit vispirms visiem iespējamajiem līdzekļiem mēģinās sazināties ar aizņēmēju, lai informētu par aizdevuma atmaksas datuma kavējumu un brīdinātu aizņēmēju par iespējamajām sekām sakarā ar aizdevuma atmaksas datuma kavējumu. Aizdevējam ir tiesības nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, kuru izdevumus sedz aizņēmējs.

Šie Atbildīgas aizņemšanās pamatprincipi ir sagatavoti tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt atzīti par kāda cita dokumenta oficiālo skaidrojumu vai tulkojumu.

Open Credit aicina aizņemties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu.

Par atbildīgu aizņemšanos iespējams uzzināt vairāk http://www.lafpa.lv/