LV
Ienākt
Phone
8998; 67693888
Darba laiks: D.d. 8:00 - 21:00; S. - Sv. 9:00 - 18:00

Atbildīgs aizdevējs

 
Open Credit ir Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) biedrs. LAFPA ir sabiedriska un neatkarīga organizācija, kas apvieno 16 nebanku kredītdevējus Latvijā. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri ir parakstījuši Labās prakses standartu. Tā mērķis ir veicināt uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi un uzlabot kredītu sniegšanas pakalpojumus.

 
Vienlaikus ar Labās prakses standarta apstiprināšanu asociācijas biedri vienojušies arī par Klientu hartu. Tajā ir izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem. Klientu hartā aprakstīta kārtība, kā asociācijas biedri rīkojas, izsniedzot aizdevumus, ja klientam radušās problēmas atmaksāt aizdevumu un ja klients vēlas iesniegt sūdzību.
 
Gadījumā, ja vēlaties saņemt papildu informāciju par savu tiesību aizsardzības iespējām, lūdzam ielūkoties: http://www.lafpa.lv/
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija ir izveidojusi iesnieguma paraugu, kuru aizpildot, ikviens esošs vai potenciāls kredītņēmējs var iekļaut sevi atteikuma sarakstā laika periodā no 1 – 3 gadiem, tādā veidā nodrošinoties pret vieglprātīgu aizņemšanos.
 
Aizpildot šo iesniegumu, kredītņēmējs to var iesniegt: personīgi ierodoties asociācijā, nosūtot kopā ar pievienotajiem dokumentiem pa pastu uz asociācijas juridisko adresi, nosūtot dokumentus uz asociācijas e – pastu. Ja iesniegums ir nosūtīts pa pastu vai e – pastu, tad ir jābūt noteikti norādītai Iesniedzēja kontaktinformācijai (e-pasts vai tālruņa numurs). Iesniegumam klāt ir jāpievieno pases vai personas apliecības kopija, uz kuras pašrocīgi ir jāuzraksta: „Kopija paredzēta iesniegšanai Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijai”, norādot datumu un parakstoties (ar paraksta atšifrējumu).
 
Iesniegums tiek apstrādāts desmit darba dienu laikā, pēc tā iesniegšanas. Iesnieguma paraugu varat aplūkot šeit un tas ir jāadresē Latvijas Nebanku Kredītdevēju Asociācijai, kura atrodās Vaļņu ielā 5/1, 2.stāvs, Rīga, LV-1050 Tālr.: 67398277, e – pasta adrese: palidziba@lafpa.lv.
 
Vai Open Credit aizdevums Tev ir piemērots?
 
Lai uzlabotu sadarbību ar klientiem, Open Credit, sadarbībā ar LAFPA (Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija), ir izstrādājis nosacījumus, kuri jāievēro pirms pieteikties aizdevumam.
 
Open Credit aizdevums Tev IR piemērots, ja:
 
Līdz algai ir atlikušas tikai dažas dienas, bet nauda Tev nepieciešama jau šodien.
Jāveic kāds neplānots, bet ļoti izdevīgs pirkums vai pasūtījums, kurš ir spēkā tieši šobrīd.
Tava kredītvēsture atbilst Opencredit.lv noteikumiem.
Vēlies iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, bet nevēlies tērēt iekrājumus.
 
Open Credit aizdevums Tev NAV piemērots, ja:
 
Regulāri vēlies izmantot ātro kredītu, lai segtu citas ilgtermiņa saistības.
Plāno veikt nepārdomātu un savai finansiālajai situācijai neatbilstošu pirkumu.
Aizņemies, bet skaidri nezini, kā atmaksāsi kredītu.